แสดงความยินดีและชี้แนะแนวทางในการทำงานให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แสดงความยินดีกับ ครู กศน.ตำบล ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ