ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/GPRX ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/GPRX ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา