แสดงความยินดีกับท่านประเสริฐ บุญเรือง เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านประเสริฐ บุญเรือง เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับนโยบายในการขับเคลื่อนงาน กศน. ต่อไป