นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางรานี น้อยสกุล ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การจัดการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย