ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ , บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องการสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562ไตรมาสที่ 4 ,  การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.ให้มีประสิทธิภาพต่อไป