นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

ร่วมกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่  12 สิงหาคม 6

Read more