เปิดโครงการ กศน.อำเภอบางปะอินสร้างวิถีเกษตรยั่งยืน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กศน.อำเภอบางปะอินสร้างวิถีเกษตรยั่งยืน ณ กศน.อำเภอบางปะอิน