รับมอบหนังสือจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายกฤษณะ เหลาโชติ ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อไป