เข้าพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

วันที่ 19 มิถุนยายน 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา