ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562  โดยได้รับเกียรติจากนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ในการประชุมโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป และนายณัฐวุฒิ รอดทรัพย์ ครู กศน.ตำบล สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำข้อสอบออนไลน์