ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ กศน.อำเภอที่มีสถิติผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละมากกว่า 70 ได้แก่ กศน.อำเภอวังน้อย , กศน.อำเภออุทัย , กศน.อำเภอลาดบัวหลวง , กศน.อำเภอบางปะอิน , กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา , กศน.อำเภอท่าเรือ , กศน.อำเภอภาชี , กศน.อำเภอนครหลวง และกศน.อำเภอบางซ้าย ตามลำดับ

และมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องสมุดดีเด่น ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา