ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 รายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 รายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา