เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน”วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน”วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา