เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับครู กศน.

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับครู กศน. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด