เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 – 2

วันที่ 19 เมษายน 2562  นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทั้ง 16 แห่ง เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจงการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม โดย นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และแนวทางการดำเนินงานในห้วงต่อไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้รับการคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชุมชนบ้านหัวนาหมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนในการจัดนิทรรศการสินค้าในชุมชนต้นแบบ