เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

วันที่ 6 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์หันตรา