ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล GPA/PR ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล GPA/PR ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา