ประชุมประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ , บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในวาระการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเชิญชวน กศน.อำเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสวมใส่เสื้อสีเหลืองตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 , การสรุปผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม ในช่วง ไตรมาส 3 และ 4 ของปีงบประมาณ 2562 และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อไป