ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา , สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นักศึกษา กศน. และ ประชาชน จำนวน 300 คน เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯ จากวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม เวลา 16.00 น. และมาสิ้นสุดที่โรงแรมคลาสสิก คามิโอ ในเวลา 18.00 น.