ร่วมรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอบางปะอิน , กศน.อำเภอวังน้อย และ กศน.อำเภอนครหลวง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก