รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุชิสา ตั้งประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานบุคลากร) รับรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ลำดับที่ 1-5  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา