เปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรม “ลูกเสือวิสามัญ”


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรม “ลูกเสือวิสามัญ” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแค้มป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของ กศน.อำเภอนครหลวง และมีลูกเสือวิสามัญ กศน. เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน โดย ผอ.พิฆเนศ ธนะนู ผอ.กศน.อำเภอนครหลวง กล่าวรายงาน การจัดโครงการดังกล่าว