ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี