ประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด(กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด(กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ประจำปี 2561 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา และมีตัวแทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี , สระบุรี และนนทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา