ประชุมคณะกรรมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่2/61

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย