ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามนโยบาย กศน.ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามนโยบาย กศน.ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อไป

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362469664299305&type=1&l=e95185b4bd