ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมเตรียมความพร้อม “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ (ซ่อม)” โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม