สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันที่ 17-18 ตุลาคม

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาค

Read more

เปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอลาดบัวหลวง และ กศน.อำเภอบางไทร)

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more