จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบ  N-NET

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบ  N-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม