ประชุมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 16 แห่ง และได้รับเกียติจากสถาบันภาคกลาง (นางสาวอรุณโรจน์ ทองงาม และนางสาวญาณภัทร รีวรรณ) ในการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา