เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการขอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีราชสดุดี ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ภาคกลางวัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ และภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา