สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ได้เยี่ยมชมบูธการจัดกิจกรรมของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยูธยา ในครั้งนี้ด้วย