Get Adobe Flash player
23358
Today
Yesterday
This Month
All days
5
2
144
23358
Your IP: 192.168.2.1

1111

ประวัติ กศน. พระนครศรีอยุธยา
                26  สิงหาคม  2519  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยให้งานการศึกษาผู้ใหญ่ทุกงานในจังหวัดและโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 37 ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ มาสังกัดศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัด  กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา  มีนายวรทัต  ลัยนันท์  เป็นหัวหน้าศูนย์ ฯ  และมีเจ้าหน้าที่ 17 คน 
           29  กันยายน  2523 – 15  ธันวาคม  2524  ได้ทำการก่อสร้างศูนย์ ฯ  แล้วเสร็จสมบูรณ์ มกราคม  2525  ย้ายจากสำนักงานชั่วคราว ยุวพุทธิกสมาคมมายังสำนักงานใหญ่  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัดใหญ่ชัยมงคล  หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ลิง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีเนื้อที่  22  ไร่  2  งาน  57  ตารางวา  จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่
หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์  0-3539-2023  E-mail : ph1nfe@gmail.com