Get Adobe Flash player

70155
Today
Yesterday
This Month
All days
23
287
1906
70155
Your IP: 54.80.157.133

1111

23532

aaaa

 

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก และ รายวิชาบังคับ(ซ่อม) ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2560 โดยมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรวจเยี่ยมการออกแบบทดสอบ

ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร

20140527 110338

 

นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

koo

 

นายโกเมน จินาวัลย์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

115/6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-243033

AYNFE@HOTMAIL.COM  AYNFE@AYUTT.NFE.GO.TH