Get Adobe Flash player
72848
Today
Yesterday
This Month
All days
8
153
1589
72848
Your IP: 54.227.126.69

1111

23532

aaaa

  logo Publishing1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ ๑

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ,

ครู กศน.ตำบล และนักวิชาการตรวจสอบภายใน  รายละเอียดคลิ๊ก

 


งบทดรองราชการ

เดือนพฤศจิกายน 2560


งบทดรองราชการ

เดือนตุลาคม 2560


คู่มือการเงิน-บัญชี : รายละเอียด 


 

แบบกรอกข้อมูล เรื่อง วุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด

net-tombon

blood

แบบรายงานการกรอกข้อมูลผู้บริจาคเลือด


เว็บไซต์ กศน.ตำบล และ FACEBOOK PAGE

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอ
IMAGE ท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษา หลักสูตร
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560
อำเภอ พระนครศรีอยุธยา หลักสูตร สค33075 การไหว้พระ 9 วัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   อำเภอผักไห่ หลักสูตรสค  23061 สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม... Read More...
IMAGE จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ วิชาเลือกและวิชาบังคับ (ซ่อม)
วันอังคาร, 17 มกราคม 2560
  วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก และ... Read More...
IMAGE ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม
วันเสาร์, 30 มกราคม 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 16... Read More...
IMAGE โครงการการทำวิจัยในชั้นเรียนวันที่สอง
วันพุธ, 20 มกราคม 2559
วันที่ 20 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวปิดโครงการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูและบุคลากรของ กศน.อยุธยา... Read More...
IMAGE ประกาศ
วันอาทิตย์, 21 มิถุนายน 2558
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ, ครู กศน.ตำบล และนักวิชาการตรวจสอบภายใน  รายละเอียดคลิ๊ก  ... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล
วันศุกร์, 30 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล รายละเอียด  Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันจันทร์, 12 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล  รายละเอียดคลิ๊ก Read More...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2559
  * * ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัพระนครศรีอยุธยา * *  เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล... Read More...
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (โดยวิธีตกลงราคา)
วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2559
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  Read More...
IMAGE กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
กศน.อำเภอบางปะอินได้จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด วันที่ 17 มกราคม 2559 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบางปะอิน(วัดเซ) มีกีฬาสากล 2 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน 3 ประเภท โดยมี นางสาวนงลักษณ์  ภู่สุวรรณ... Read More...
IMAGE โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ"
วันจันทร์, 11 มกราคม 2559
รายงานกิจกรรม ตามโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ" ของ กศน.อำเภอเสนา โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้   1.  กศน.ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันเด็กห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา
วันเสาร์, 09 มกราคม 2559
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา ร่วมกับ กศน.อำเภอเสนา โดยมี นายวิญญา คงฉิม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันเด็ก... Read More...

รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร

20140527 110338

 

นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

koo

 

นายโกเมน จินาวัลย์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

115/6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-253688  Fax : 035 - 253687

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.