สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักฐานการสมัครเรียน สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด / สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด / วุฒิการศึกษาตัวจริง และสำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด / รูปถ่าย 4 ใบ

การสมัครเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอ หรือ กศน.ตำบลใกล้บ้านท่าน หรือโทรสอบถามอำเภอของท่านได้ที่

อำเภอโทรศัพท์มือถือ
พระนครศรีอยุธยา035-253661086-538-8561
ท่าเรือ035-341260081-851-1828
นครหลวง035-259205081-946-6332
บางซ้าย035-375918081-752-2384
บางไทร035-371509081-780-4509
บางบาล035-302962098-262-8727
บางปะหัน035-377526089-900-4944
บางปะอิน035-795403081-994-3783
บ้านแพรก035-386001087-776-3452
ผักไห่035-392023086-625-9495
ภาชี035-772340099-687-2267
มหาราช035-389504081-851-7178
ลาดบัวหลวง035-379511081-834-3364
วังน้อย035-271889098-283-2948
เสนา035-201401081-994-9254
อุทัย035-356356081-702-8189