สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังสื่อบทเรียนออนไลน์

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทเรียนออนไลน์ เทอมที่ 2/2565

บทเรียนออนไลน์ เทอมที่ 1/2565

บทเรียนออนไลน์ เทอมที่ 2/2564

บทเรียนออนไลน์ เทอมที่ 1/2564