ติดต่อเรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-253688

โทรสาร : 035-253687