ประชุมตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

กศน.อำเภอวังน้อย ประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

นายธีรภัทร อินทร์ศวร

Read more