ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาค

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการนำแผนและสื่อการสอนแบบอนนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำแบบทดสอบกลางภาคแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมบุคลากรเพื่อติดตามงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองอโยธยา ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารสำนักงาน

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more