สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการนำแผนและสื่อการสอนแบบอนนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำแบบทดสอบกลางภาคแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read More