สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาชี

กศน.อำเภอภาชี

” กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดบูธกิจกรรม OTOP ความร่วมมือส่งเสริมอาชีพเพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “

ในวันที่ 1 มีนาคม 25

Read More