กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฟรี ๑ สัปดาห์ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการทำสบู่เมล่อน ตำบลบางบาล

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฟรี ๑ สัปดาห์ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ตำบลกบเจา

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ

Read more

กศน.อำเภอบางไทร ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2565

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฟรี ๑ สัปดาห์ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ตำบลบางหลวงโดด

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.

Read more