สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 อำเภอ 1 สัปดาห์ 1 อาชีพ