ขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.

Read more

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ร่วมส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.

Read more

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ของ กศน.อำเภอบางไทร

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.

Read more