นายบุญรอด แสงสว่าง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอมหาราช พร้อมคณะครูกศน. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น แก่ศูนย์พักคอยอาคารโรงเรียนวัดกระโจมทอง ตำบลพิตเพียน และศูนย์พักคอยสหกรณ์การเกษตรมหาราช ตำบลเจ้าปลุก

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖

Read more