สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุด

บางบาลห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ร่วมกับ กศน.ตำบลพระขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕

Read More
บางบาลห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565 “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read More