สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลาดบัวหลวง