สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บ้านแพรก

กศน.อำเภอบ้านแพรก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More