บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more