สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดฯ ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ถึง วัดวังชัย(วัดร้าง) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมฯ