สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทุกช่วงวัยตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา